3 september 2018 zijn we gestart met ons tandtechnisch laboratorium in Albergen om vervolgens in juni 2019 onze tweede vestiging in Wierden te openen. Binnen onze laboratoria is meer dan 40 jaar werkervaring gebundeld.

Als KPT`ers (Klinisch ProtheseTechnicus) mogen we samenwerken met tandartsen, implantologen en kaakchirurgen.
Daarnaast werken we, in goed overleg met alle betrokkenen, samen met uw eigen tandarts. Ook als u zelf niet bij een tandarts bent aangesloten kunt u bij ons een volledige of gedeeltelijke gebitsprothese laten aanmeten. Vergoeding is in alle gevallen afhankelijk van uw zorgverzekering. Hierin kunnen we u adviseren en begeleiden.

Door het volgen van, door het kwaliteitsregister geaccrediteerde, beroepsgerichte vakcursussen zijn we bevoegd om gedeeltelijke gebitsprotheses aan te meten.

Een KPT`er heeft zich, na de opleiding voor tandtechnicus, gespecialiseerd in gebitsprotheses.  Hiervoor is een opleiding gevolgd aan de IVT/DHTA te Utrecht en de afdeling Orale Functieleer van het Radboud UMC te Nijmegen. Hierbinnen valt ook de opleiding tot Specialist Implantologie. Hierdoor hebben we de belangrijke specialisatie,  gericht op het vervaardigen en aanmeten van implantaat gedragen gebitsprotheses, toegevoegd aan onze expertise.

– Registratie kwaliteitsregister tandtechniek.

Het beroep van tandtechnicus is niet beschermd. Iedereen kan zich tandtechnicus noemen. Daarom is het Kwaliteitsregister Tandtechniek opgericht. Alleen tandtechnici met een erkend diploma tandtechniek kunnen zich hierin registreren. Vanzelfsprekend is dat voor ons het geval.

BEL ME NU
+
Bel mij!